Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland: Stage17 maakt je beter.

Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. In het onderwijs en financiële instellingen betreft dit zelfs 50% van het ziekteverzuim. De werkdruk is momenteel groot. Het is daarom tijd om het werk weer leuk te vinden. 

Na onze jarenlange ervaring in het coachen en trainen van werknemers en werkgever is het nog steeds onze missie om mensen te leren hun gedrag te herkennen en aan te passen aan de situatie. 
Alleen dan ontstaat langdurig resultaat.
Door de oorsprong van het gedrag te kennen en erkennen kan de gewenste verandering in gang worden gezet. Soft Skills worden beter, het plezier komt terug waardoor er uit voorkomen en gedrag meer rendement wordt gehaald.

We trainen nuchter, to the point met de focus op het nu en de toekomst. Wij gaan verder waar rollenspelen stoppen. We halen de deelnemer uit de dagelijkse werksituatie. Specifiek gedrag is namelijk herkenbaar, ongeacht de context. Door middel van oefeningen in een andere setting leert de deelnemer met een andere blik naar dit gedrag te kijken. Wij trainen in een veilige en informele sfeer waarin de deelnemer de ruimte ervaart om specifiek gedrag te herkennen en te veranderen.